Wat zijn de voordelen van nearshoring?

Vandaag de dag is het zo dat bedrijven die op zoek zijn naar extra werkkrachten over verschillende mogelijkheden beschikken om een keuze uit te maken. In eerste instantie betekent dit dat ze natuurlijk gewoon extra mensen vast in dienst kunnen nemen. Dit brengt echter logischerwijs (zeer) hoge loonkosten met zich mee waar veel ondernemingen niet bepaald op zitten te wachten. Een alternatief is offshoring, maar daarbij is er vaak sprake van een grote kloof tussen de werkkrachten en de bedrijfscultuur van de onderneming die ze gaat inschakelen. Nearshoring zorgt ervoor dat je kan rekenen op heel wat interessante troeven en voordelen. Benieuwd wat deze nu precies zijn? Je komt er alles over te weten hieronder op deze pagina. 

1.) De culturele kloof is vrij beperkt 

Wanneer je kiest voor het inhuren van medewerkers door middel van offshoring zal je tot de vaststelling komen dat je daarbij altijd rekening dient te houden met een aanzienlijke culturele kloof. Dat betekent dat je vaak geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een gedachtegang die mogelijks indruist tegen bepaalde principes van jouw eigen onderneming. Dat creëert vaak moeilijkheden die voorkomen kunnen worden wanneer je kiest voor nearshoring. Bovendien is het zo dat er ook doorgaans de nodige moeilijkheden worden ondervonden met de taal. In het bijzonder voor mensen uit bijvoorbeeld Azië geldt dat ze de Engelse taal niet altijd over de hele lijn machtig zijn waardoor het lastiger kan zijn om te communiceren. Dat is echter uiteraard niet altijd zo, integendeel. 

2.) Je hoeft geen rekening te houden met grote tijdsverschillen 

Misschien wel één van de belangrijkste voordelen die we specifiek toe kunnen schrijven aan nearshoring heeft te maken met het feit dat er geen sprake is van grote tijdsverschillen. Als je ervoor kiest om een werknemer in te schakelen uit een land die ver weg is gelegen, zal je immers tot de vaststelling komen dat er vaak rekening moet worden gehouden met aanzienlijke verschillen in tijd. Dit maakt het moeilijk om bijvoorbeeld bepaalde meetings in te plannen of te regelen. Gelet op het feit dat het merendeel van de nearshoring werknemers ingehuurd worden vanuit Oost-Europa spreekt het voor zich dat dit veel minder een probleem vormt. Ook dit is dan ook beslist een niet onbelangrijk voordeel waar je op kan rekenen wanneer je op deze manier mensen gaat inhuren. 

3.) Je bent nog altijd verzekerd van een financieel voordeel met nearshoring

Nog een extra voordeel waar je op kan rekenen bij nearshoring is terug te vinden in de kosten die je moet betalen voor de werkkrachten. Zoals eerder al aangehaald ligt de focus bij nearshoring in het bijzonder op mensen die worden ingehuurd vanuit Oost-Europese landen. Hierbij kan dan onder meer worden gedacht aan Polen of Bulgarije, maar wat ook te denken van Hongaarse of Roemeense medewerkers? Voor deze mensen geldt vaak dat ze een meer dan degelijke opleiding hebben genoten waardoor ze op verschillende vlakken kunnen worden ingezet. Bovendien is het ook nog eens zo dat hun loonkost een flink stuk lager is gelegen dan hier in Nederland het geval is. Aan nearshoring zijn dan ook absoluut zeker heel wat interessante financiële voordelen verbonden.